top of page


Note: Clift events are localized for the location it takes place. Including language, timezone, and sponsors.

Mássz és nyerd meg a kedvenc mászó cipődet és más értékes nyereményeket!


Gyere és próbáld ki a Clift falat a MAG47-ben. Ismerd meg, és mássz minél többet januárban. Töltsd le alkalmazásunkat, használd a Clift falat és nyerd meg az OCÚN nyeremény csomagok egyikét.


Január 15. és 29. között a Clift fal használatával automatikusan nevezettnek minősülsz. A játékon való részvétel ingyenes és minden mászó számára nyitott.


Amennyiben egy általad választott OCÚN cipőre vágysz, oszd meg Clift mászásod instagram vagy facebook posztban, taggeld be a @mag_47_climbandcafe, @ocunhu, @clift_climbing-t és növeld tovább a nyerési esélyeidet!


 

Játék menete

1. Kérj egy ingyenes Clift kártyát a terem recepcióján!


2. Töltsd le az ingyenes Clift appot és regisztrálj!


3. Lépj be kártyáddal a Clift falra!


4. 🏆 Mássz! 🏆


5. Készíts egy képernyőfotót Clift mászásod eredményéről.


6. Oszd meg a képet és taggelj be minket!


7. 🍿 Nyerj! 🍿


 

Mit nyerhetsz?

OCÚN Hungary és a MAG47 jóvoltából összesen hat nyeremény csomagot sorsolunk ki.


‘All I Want is to Climb’ csomag 🧗🏽‍♀️⭐️

Az esemény időtartama alatt mindenki nevezettnek minősül aki használja a Clift falat. A nevezettek között kisorsolunk 5db nyeremény csomagot, amely tartalmaz 1db OCÚN magnézia zsákot, 1db OCÚN karabinert, valamint 1db MAG47 napijegyet.


‘Share and Climb’ csomag 📱🍿

Az esemény időtartama alatt megosztott mászások publikálói között kisorsolunk 1db extra OCÚN nyeremény csomagot. Amely tartalmaz 1db általad kiválasztott OCÚN mászó cipőt és 1db MAG47 havi bérletet.


Facebook esemény link


Eredményhirdetés időpontja

2022.02.04. 20:00


 

Játékszabályzat


1. Általános rendelkezések

1.1. A BW Alpintechnika Kft. (cégjegyzékszám: 05 09 031691; székhely: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 31. fsz. 1.) mint szponzor (a továbbiakban: „Szponzor”) és Clift Climbing Kft. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői u. 55.; e-mail: info@cliftclimbing.com), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező1”), MAG47 Climb&Cafe (cégjegyzékszám: 01 09 352074; székhely: 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625), mint a játék helyszínét biztosító szervező (a továbbiakban: „Szervező2”) Játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

1.2. A Játék részvételi feltételeit és alapvető szabályait a Szponzor, Szervező1 és Szervező2 az alábbiakban közösen határozzák meg (a továbbiakban: „Játékszabályzat”).

1.3. A Játékos a Játékszabályzatot a Játékban való részvétellel fenntartás nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban, illetve a Játékhoz kapcsolódó sorsolásban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból és a sorsolásból automatikusan kizárásra kerül.

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1. A Játékszabályzat személyi hatálya a Játékban résztvevő, a 3. pontban meghatározott minden Játékosra kiterjed, valamint azokra, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.

2.2. A jelen Játékszabályzat a Játék weboldalán elérhető a Játék teljes időtartama alatt.

3. A Játékos

3.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, és a Játék weboldalán a Játék részvételi feltételeinek teljesítésével a jelen Játékszabályzatot elfogadja, illetve vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény. (továbbiakban: „Játékos”).


3.2 A Játékban történő részvétel feltételei:

  • Játékos a MAG47 Climb&Cafe recepcióján elkéri a nevezéshez szükséges ingyenes Clift kártyát

  • Játékos letölti és regisztrál az ingyenes Clift Climber applikációban - korábban történt regisztrációval is részt vehetnek Játékosok a Játékban.

  • Aktívan használja a Clift falat és applikációt

  • Megosztja fényképeit és mászásokkal kapcsolatos tartalmat social csatornáin (Facebook és Instagram)

  • Facebook vagy Instagram poszt típusú social megosztásnál betageli a Clif Climbing (@cliftclimbing), a Mag47 Climb and Café (@mag_47_climbandcafe) és az Ocun Hungary ( @ocunhu) felületeit

3.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

3.3. A Játékban történő részvételből kizárt a Szponzor és Szervező megbízói, munkavállalói, illetve a Szponzor és a Szervező cégcsoportjába tartozó más jogalanyokkal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, továbbá minden olyan személy esetében, aki a Játék lebonyolításában részt vesz és az előzőekben említett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékba és a kapcsolódó sorsolásba való jelentkezése során szolgáltatott adatok és követelmények pontosságáért a Játékos szavatol.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból azonnal kizárja azt a Játékost, aki valótlan adatokat ad meg, vagy a Játék menetének szabályellenes befolyásolásával, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, vagy más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

4. A Játék időtartama és helyszíne

4.1. A Játék 2022.01.15-01.29. között kerül megrendezésre („Játék Időtartama”).

4.2. A Játék helyszíne Szervező2 mászóterme, melynek címe: 1106 Budapest, Maglódi út 47. MAG47 Climb&Cafe.

4.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát és weboldalát – akár annak kezdetét megelőzően, akár közben - megváltoztassa. Ilyen esetben a megváltozott helyet és időtartamot a változással egyidejűleg a Weboldalon közzéteszi.

5. A Játék menete és sorsolás

5.1. A Játékban minden természetes személy részt vehet, aki a 3. pontban foglalt feltételeknek megfelel.

5.2. A Játékban történő részvétel kizárólag a Játék Időtartama alatt lehetséges.

5.3. A Játékban történő részvétele során a Játékosnak a 3.2 pontban felsorolt feladatokat kell teljesítenie.

5.4. A Játékban történő részvétel ingyenes, Clift Climber app regisztrációhoz kötött.


5.5. A sorsolás lebonyolítását a Szervező végzi, a Játék Időtartamát követő 5 munkanapon belül. A sorsolás véletlenszerű gépi úton (azaz zárt számítógépes eljárás segítségével) történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

6. Nyeremény

6.1. A Játékos a MAG47 Clift mászófalán, a meghatározott időszakban történő használatával és a korábban meghatározott nevezési feltételek elég tételével, közöttük a Clift Climber app regisztrációja során megadott elérhetőségi adataival (teljes név és e-mail cím) kerül a sorsolásba. („Nyeremény” vagy „Nyeremények”). Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. A játékban minden 3.1. pontban említett személy Játékosként részt vehet. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.


6.2. A Nyeremény összesen 6 darab nyeremény csomagot jelent.


‘all i want is to climb’ csomag

Az esemény időtartama alatt mindenki nevezettnek minősül aki használja a Clift falat. A nevezettek között kisorsolunk 5db nyeremény csomagot, amely tartalmaz 1db OCÚN magnézia zsákot, 1db OCÚN karabinert, valamint 1db MAG47 napijegyet.


'share and climb’ csomag

Az esemény időtartama alatt megosztott mászások publikálói között kisorsolunk 1db extra OCÚN nyeremény csomagot. Amely tartalmaz 1db általad kiválasztott OCÚN mászó cipőt és 1db MAG47 havi bérletet.


6.3. A Nyereményeket a nyertes Játékosok a MAG47 mászóteremben előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb, a Játék lezárását követő harminc napon belül vehetik át.


6.4. A Szervező Nyereményenként egy nyertes Játékost (továbbiakban "Nyertes" vagy „Nyertesek”) és azt követő sorrendben öt pótnyertes Játékost sorsol ki. Ha a Szervező a nyertes Játékost azért nem tudja értesíteni, mivel a Nyertes

(i) a Játék során megadott e-mail címén nem elérhető,

(ii) nem azonosítható,

(iii) nem azonosítja magát

(iv) 48 órán belül a Nyeremény elfogadásával nem válaszol akár a Szervező vagy akár a Szponzor értesítésére, továbbá akkor is, ha

(vi) a Nyertes nem szolgáltatja a Nyeremény juttatásához szükséges adatait,

ilyen esetben a Szervező az ilyen Nyertest kizárja a Játékból és a sorrendben következő kisorsolt (pót)nyertest kísérli meg értesíteni. Ha a Nyertes és valamennyi pótnyertes kiesik, akkor az utolsó pótnyertes kiesését követő 5 munkanapon belül a Szervező pótsorsolást tart. A kapcsolatfelvételt meghaladóan sem Szervező, sem Szponzor nem köteles a Nyertes személyének felkutatására intézkedéseket tenni. A Szervező és Szponzor Nyeremény juttatásával kapcsolatos döntése végleges és nem vitatható.

6.5. A Szervező a fent megjelölt Nyeremény(eken) kívül más nyereményt, illetve többletszolgáltatást nem nyújt.

6.6. A Nyeremények értéke nem váltható készpénzre, más tárgyra vagy ajándékra. A Nyertes Játékos nem jogosult maga helyett más Nyertest megnevezni vagy a Nyereménnyel kapcsolatos igényét más személyre engedményezni.

6.7. A Nyeremény a Nyertes általi átvételének elmulasztása esetére a Nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél és a Szponzornál sem élhet igénnyel.

6.8. A Nyereményekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulás- fizetési kötelezettséget a Szponzor viseli, azonban a Nyeremények átvételéhez, felhasználásához és igénybevételéhez szükséges esetleges egyéb költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.

6.9. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

6.10. A Szervező és a Szponzor a Nyeremény(ek) esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény(ek) vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve és olyan körben, ha a felelősség és szavatosság kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják vagy nem teszik lehetővé.

7. Személyes adatok kezelése és védelme

7.1. A Játékkal kapcsolatosan a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket és tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató (Privacy Policy) tartalmazza.

7.2. A Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Játék Időtartama alatt, valamint annak lezárását követő legfeljebb 30 napig kezeli, és azt követően haladéktalanul törli. A Szponzor a Nyertes(ek) személyes adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli tovább.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Játékot egyoldalúan módosítsa. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Weboldalon.

8.2. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos, a Szervező és a Szponzor minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.”

8.3. A Játékkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó és végleges.

Budapest, 2022.01.07.

Comments


Commenting has been turned off.

bottom of page