top of page

July 16 - July 31


Note: Clift events are localized for the location it takes place. Including language, timezone, and sponsors.

Mássz és nyerd meg az értékes Petzl felszerelések egyikét!


Töltsd le alkalmazásunkat, használd a Clift falat és tedd magad próbára. Jelentkezz a Petzl MAG47 Distance Challenge-re, mássz minimum 100 métert 3 hét alatt és nyerd meg a Petzl felszereléseket július 16. és 31. között.


 

Játék menete

1. Kérj egy ingyenes Clift kártyát a terem recepcióján!


2. Töltsd le az ingyenes Clift appot és regisztrálj!


3. Csatlakoz a Petzl MAG47 Distance Challenge-hez!


3. Lépj be kártyáddal a Clift falra!


4. 🏆 Mássz! 🏆


7. 🍿 Nyerj! 🍿


 

Mit nyerhetsz?

A Gránit Design, a Petzl hivatalos magyarországi forgalmazója jóvoltából Petzl nyereményeket sorsolunk ki.


Az esemény időtartama alatt mindenki nevezettnek minősül, aki használja a Clift falat és legalább 100 métert mászik. A nevezettek közül a 3 legtöbb métert mászó megnyerheti a következő Petzl nyeremények egyikét:

  1. Petzl GRIGRI biztosító eszköz

  2. Petzl Meteor sisak

  3. Petzl Swift lámpa

További 3 résztvevőt sorsolunk ki, akiknek a nyereménye a következő:

  1. Petzl Riverso biztosító eszköz

  2. Petzl Djinn köztes

  3. Petzl Actik Core lámpa


Eredményhirdetés időpontja

2022.08.10. 20:00


 

Játékszabályzat


1. Általános rendelkezések

1.1. A Gránit Design Kft. (cégjegyzékszám: 08 09 009340; székhely: 9400 Sopron, Szellő u. 9.) mint szponzor (a továbbiakban: „Szponzor”) és Clift Climbing Kft. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői u. 55.; e-mail: info@cliftclimbing.com), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező1”), MAG47 Climb&Cafe (cégjegyzékszám: 01 09 352074; székhely: 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625), mint a játék helyszínét biztosító szervező (a továbbiakban: „Szervező2”) Játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

1.2. A Játék részvételi feltételeit és alapvető szabályait a Szponzor, Szervező1 és Szervező2 az alábbiakban közösen határozzák meg (a továbbiakban: „Játékszabályzat”).

1.3. A Játékos a Játékszabályzatot a Játékban való részvétellel fenntartás nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban, illetve a Játékhoz kapcsolódó sorsolásban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból és a sorsolásból automatikusan kizárásra kerül.

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1. A Játékszabályzat személyi hatálya a Játékban résztvevő, a 3. pontban meghatározott minden Játékosra kiterjed, valamint azokra, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.

2.2. A jelen Játékszabályzat a Játék weboldalán elérhető a Játék teljes időtartama alatt.

3. A Játékos

3.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, és a Játék weboldalán a Játék részvételi feltételeinek teljesítésével a jelen Játékszabályzatot elfogadja, illetve vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény. (továbbiakban: „Játékos”).


3.2 A Játékban történő részvétel feltételei:

  • Játékos a MAG47 Climb&Cafe recepcióján elkéri a nevezéshez szükséges ingyenes Clift kártyát

  • Játékos letölti és regisztrál az ingyenes Clift Climber applikációban - korábban történt regisztrációval is részt vehetnek Játékosok a Játékban.

  • Aktívan használja a Clift falat és applikációt

3.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

3.3. A Játékban történő részvételből kizárt a Szponzor és Szervező megbízói, munkavállalói, illetve a Szponzor és a Szervező cégcsoportjába tartozó más jogalanyokkal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, továbbá minden olyan személy esetében, aki a Játék lebonyolításában részt vesz és az előzőekben említett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékba és a kapcsolódó sorsolásba való jelentkezése során szolgáltatott adatok és követelmények pontosságáért a Játékos szavatol.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból azonnal kizárja azt a Játékost, aki valótlan adatokat ad meg, vagy a Játék menetének szabályellenes befolyásolásával, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, vagy más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

4. A Játék időtartama és helyszíne

4.1. A Játék 2022.01.15-01.29. között kerül megrendezésre („Játék Időtartama”).