top of page

July 16 - July 31


Note: Clift events are localized for the location it takes place. Including language, timezone, and sponsors.

Mássz és nyerd meg az értékes Petzl felszerelések egyikét!


Töltsd le alkalmazásunkat, használd a Clift falat és tedd magad próbára. Jelentkezz a Petzl MAG47 Distance Challenge-re, mássz minimum 100 métert 3 hét alatt és nyerd meg a Petzl felszereléseket július 16. és 31. között.


 

Játék menete

1. Kérj egy ingyenes Clift kártyát a terem recepcióján!


2. Töltsd le az ingyenes Clift appot és regisztrálj!


3. Csatlakoz a Petzl MAG47 Distance Challenge-hez!


3. Lépj be kártyáddal a Clift falra!


4. 🏆 Mássz! 🏆


7. 🍿 Nyerj! 🍿


 

Mit nyerhetsz?

A Gránit Design, a Petzl hivatalos magyarországi forgalmazója jóvoltából Petzl nyereményeket sorsolunk ki.


Az esemény időtartama alatt mindenki nevezettnek minősül, aki használja a Clift falat és legalább 100 métert mászik. A nevezettek közül a 3 legtöbb métert mászó megnyerheti a következő Petzl nyeremények egyikét:

 1. Petzl GRIGRI biztosító eszköz

 2. Petzl Meteor sisak

 3. Petzl Swift lámpa

További 3 résztvevőt sorsolunk ki, akiknek a nyereménye a következő:

 1. Petzl Riverso biztosító eszköz

 2. Petzl Djinn köztes

 3. Petzl Actik Core lámpa


Eredményhirdetés időpontja

2022.08.10. 20:00


 

Játékszabályzat


1. Általános rendelkezések

1.1. A Gránit Design Kft. (cégjegyzékszám: 08 09 009340; székhely: 9400 Sopron, Szellő u. 9.) mint szponzor (a továbbiakban: „Szponzor”) és Clift Climbing Kft. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői u. 55.; e-mail: info@cliftclimbing.com), mint szervező (a továbbiakban: „Szervező1”), MAG47 Climb&Cafe (cégjegyzékszám: 01 09 352074; székhely: 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625), mint a játék helyszínét biztosító szervező (a továbbiakban: „Szervező2”) Játékot szervez (a továbbiakban: „Játék”).

1.2. A Játék részvételi feltételeit és alapvető szabályait a Szponzor, Szervező1 és Szervező2 az alábbiakban közösen határozzák meg (a továbbiakban: „Játékszabályzat”).

1.3. A Játékos a Játékszabályzatot a Játékban való részvétellel fenntartás nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban, illetve a Játékhoz kapcsolódó sorsolásban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból és a sorsolásból automatikusan kizárásra kerül.

2. A Játékszabályzat hatálya

2.1. A Játékszabályzat személyi hatálya a Játékban résztvevő, a 3. pontban meghatározott minden Játékosra kiterjed, valamint azokra, akik a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépnek fel.

2.2. A jelen Játékszabályzat a Játék weboldalán elérhető a Játék teljes időtartama alatt.

3. A Játékos

3.1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, és a Játék weboldalán a Játék részvételi feltételeinek teljesítésével a jelen Játékszabályzatot elfogadja, illetve vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény. (továbbiakban: „Játékos”).


3.2 A Játékban történő részvétel feltételei:

 • Játékos a MAG47 Climb&Cafe recepcióján elkéri a nevezéshez szükséges ingyenes Clift kártyát

 • Játékos letölti és regisztrál az ingyenes Clift Climber applikációban - korábban történt regisztrációval is részt vehetnek Játékosok a Játékban.

 • Aktívan használja a Clift falat és applikációt

3.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

3.3. A Játékban történő részvételből kizárt a Szponzor és Szervező megbízói, munkavállalói, illetve a Szponzor és a Szervező cégcsoportjába tartozó más jogalanyokkal munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, továbbá minden olyan személy esetében, aki a Játék lebonyolításában részt vesz és az előzőekben említett személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

3.4. A Játékba és a kapcsolódó sorsolásba való jelentkezése során szolgáltatott adatok és követelmények pontosságáért a Játékos szavatol.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból azonnal kizárja azt a Játékost, aki valótlan adatokat ad meg, vagy a Játék menetének szabályellenes befolyásolásával, vagy egyéb, tisztességtelen úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, vagy más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

4. A Játék időtartama és helyszíne

4.1. A Játék 2022.01.15-01.29. között kerül megrendezésre („Játék Időtartama”).

4.2. A Játék helyszíne Szervező2 mászóterme, melynek címe: 1106 Budapest, Maglódi út 47. MAG47 Climb&Cafe.

4.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát és weboldalát – akár annak kezdetét megelőzően, akár közben - megváltoztassa. Ilyen esetben a megváltozott helyet és időtartamot a változással egyidejűleg a Weboldalon közzéteszi.

5. A Játék menete és sorsolás

5.1. A Játékban minden természetes személy részt vehet, aki a 3. pontban foglalt feltételeknek megfelel.

5.2. A Játékban történő részvétel kizárólag a Játék Időtartama alatt lehetséges.

5.3. A Játékban történő részvétele során a Játékosnak a 3.2 pontban felsorolt feladatokat kell teljesítenie.

5.4. A Játékban történő részvétel ingyenes, Clift Climber app regisztrációhoz kötött.


5.5. A sorsolás lebonyolítását a Szervező végzi, a Játék Időtartamát követő 10 munkanapon belül. A sorsolás véletlenszerű gépi úton (azaz zárt számítógépes eljárás segítségével) történik. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

6. Nyeremény

6.1. A Játékos a MAG47 Clift mászófalán, a meghatározott időszakban történő használatával és a korábban meghatározott nevezési feltételek elég tételével, közöttük a Clift Climber app regisztrációja során megadott elérhetőségi adataival (teljes név és e-mail cím) kerül a sorsolásba. („Nyeremény” vagy „Nyeremények”). Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. A játékban minden 3.1. pontban említett személy Játékosként részt vehet. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.


6.2. A Nyeremény összesen 6 darab Petzl felszerelés.


A nevezettek közül a 3 legtöbb métert mászó kapja a következő Petzl nyeremények egyikét:

 1. Petzl GRIGRI biztosító eszköz

 2. Petzl Meteor sisak

 3. Petzl Swift lámpa

További 3 résztvevőt sorsolunk ki, akiknek a nyereménye a következő:

 1. Petzl Riverso biztosító eszköz

 2. Petzl Djinn köztes

 3. Petzl Actik Core lámpa


6.3. A Nyereményeket a nyertes Játékosok a MAG47 mászóteremben előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb, a Játék lezárását követő harminc napon belül vehetik át.


6.4. A Szervező Nyereményenként egy nyertes Játékost (továbbiakban "Nyertes" vagy „Nyertesek”) és azt követő sorrendben öt pótnyertes Játékost sorsol ki. Ha a Szervező a nyertes Játékost azért nem tudja értesíteni, mivel a Nyertes

(i) a Játék során megadott e-mail címén nem elérhető,

(ii) nem azonosítható,

(iii) nem azonosítja magát

(iv) 48 órán belül a Nyeremény elfogadásával nem válaszol akár a Szervező vagy akár a Szponzor értesítésére, továbbá akkor is, ha

(vi) a Nyertes nem szolgáltatja a Nyeremény juttatásához szükséges adatait,

ilyen esetben a Szervező az ilyen Nyertest kizárja a Játékból és a sorrendben következő kisorsolt (pót)nyertest kísérli meg értesíteni. Ha a Nyertes és valamennyi pótnyertes kiesik, akkor az utolsó pótnyertes kiesését követő 5 munkanapon belül a Szervező pótsorsolást tart. A kapcsolatfelvételt meghaladóan sem Szervező, sem Szponzor nem köteles a Nyertes személyének felkutatására intézkedéseket tenni. A Szervező és Szponzor Nyeremény juttatásával kapcsolatos döntése végleges és nem vitatható.

6.5. A Szervező a fent megjelölt Nyeremény(eken) kívül más nyereményt, illetve többletszolgáltatást nem nyújt.

6.6. A Nyeremények értéke nem váltható készpénzre, más tárgyra vagy ajándékra. A Nyertes Játékos nem jogosult maga helyett más Nyertest megnevezni vagy a Nyereménnyel kapcsolatos igényét más személyre engedményezni.

6.7. A Nyeremény a Nyertes általi átvételének elmulasztása esetére a Nyertes a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél és a Szponzornál sem élhet igénnyel.

6.8. A Nyereményekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulás- fizetési kötelezettséget a Szponzor viseli, azonban a Nyeremények átvételéhez, felhasználásához és igénybevételéhez szükséges esetleges egyéb költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a Nyertest terhelik.

6.9. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

6.10. A Szervező és a Szponzor a Nyeremény(ek) esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény(ek) vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve és olyan körben, ha a felelősség és szavatosság kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják vagy nem teszik lehetővé.

7. Személyes adatok kezelése és védelme

7.1. A Játékkal kapcsolatosan a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket és tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató (Privacy Policy) tartalmazza.

7.2. A Szervező a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Játék Időtartama alatt, valamint annak lezárását követő legfeljebb 30 napig kezeli, és azt követően haladéktalanul törli. A Szponzor a Nyertes(ek) személyes adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli tovább.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Játékot egyoldalúan módosítsa. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Weboldalon.

8.2. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos, a Szervező és a Szponzor minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.”

8.3. A Játékkal kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó és végleges.

Budapest, 2022.07.12.

ความคิดเห็น


bottom of page